GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Etil Asetat İthalatına Yönelik Korunma Önlemi Soruşturması Açıldı

Etil Asetat İthalatına Yönelik Korunma Önlemi Soruşturması Açıldı

6 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete'de yer alan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/4) ile etil asetat ithalatının yerli üretime zarar verip vermediğinin araştırılması amacıyla korunma önlemi soruşturması açıldı.


Buna göre, yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde yürütülen ön inceleme esnasında söz konusu ürünün ithalatının son dönemde nispi ve mutlak olarak artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi.


İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, etil asetatın ithalatında yaşanan artışın, yerli üretim dalı üzerinde ciddi zarar veya tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenebilmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240406-20.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.