GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesinin, üye ülkelerin birbirlerinin ticareti etkileme potansiyeline sahip teknik düzenlemelerini TTE Anlaşması bağlamında ele aldığı bir platform olduğu, yılda 3 kez İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelindiği ve ülkemizin bu platformda Ticaret Bakanlığı tarafından temsil edildiği ifade edilmektedir. TTE Komitesinin bu yılki üçüncü toplantısının 13- 15 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.
Anılan yazıda devamla, müteakip toplantının Ticaret Bakanlığı temsilcileri tarafından TTE Anlaşmasından doğan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde takibinin öngörüldüğü, toplantılar boyunca diğer üye ülke delegasyonları nezdinde ülke bazlı girişimlere ağırlık verilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.
Bununla birlikte, toplantılar süresince DTÖ üyesi diğer ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi imkanının bulunduğu, ülkemiz delegasyonunca yapılacak resmî girişimlerin yanı sıra, etkinliğin ihracatçılarımızın dış pazarlarda karşılaştığı teknik engel niteliğindeki olumsuzlukların ilgili ülke temsilcilerine aktarımı ve doğrudan takibinin sağlanması için önemli bir fırsat olabileceği belirtilmektedir.
Ticarette Teknik Engeller kapsamında yaşanan sorunlar ile ilgili ülkeler özelinde dile getirilmesi istenen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerin Genel Sekreterliğinizce derlenerek aşağıda yer alan tablo formatında 5 Mart 2024 Salı gününe kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (ercankarayagiz@gaib.org.tr) iletmesi hususunda bilgileri ve gereğini rica olunur.
EK_09: Görüş ve Değerlendirme Tablosu (1 Sayfa)