GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Dövizle Ödeme Hususunda Düzenleme Yapıldı

Dövizle Ödeme Hususunda Düzenleme Yapıldı

28 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yer alan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024-32/69) ile geçmişe dönük döviz yükümlülüklerin bir kısmında dövizle ödeme esnekliği getirildi. Böylece, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu varken, bu düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler döviz ile yerine getirilebilecek.
Dövizle ödeme yapılabilecek haller şu şekilde sıralandı:
a)
19/4/2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödemeler
b)
19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödemeler
c)
Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri
d)
Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri
e)
Transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri
f)
Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri
a, b, c bentleri 21/4/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240228-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.