GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Denizcilik Sektöründe Biyoyakıt Kullanılabilecek

Denizcilik Sektöründe Biyoyakıt Kullanılabilecek

5 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete'de yer alan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile biyoyakıt türlerinden biodizelin denizcilik sektöründe yakıt olarak kullanılmasına dair düzenleme yapıldı.


Yapılan değişiklikle yönetmeliğe, "Sürdürülebilir Denizcilik Harmanlama Bileşeni (SDHB)" tanımı eklendi. Bu bileşen, fosil olmayan kaynaklardan üretilen, denizcilik yakıtlarıyla harmanlanarak kullanılabilen ve uluslararası geçerliliği olan sürdürülebilirlik sertifikasına sahip olacak.
Denizcilik yakıtlarının hazırlanmasında biodizel kullanılması halinde karıştırma oranı ve nihai üründe biodizel bulunduğu hususu kullanıcıya teslim edilecek analiz raporu veya belgelerde açık olarak belirtilecek.


Kullanıcının açık rızası olmadan biodizel içeren denizcilik yakıtları deniz araçlarına teslim edilemeyecek.


Sürdürülebilir denizcilik harmanlama bileşenleri, yüzde 30'a kadar denizcilik yakıtlarının hazırlanması aşamasında kullanılabilecek.


Öte yandan, EPDK'nin 9822 Sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı da Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Değişiklikle, karara "Jet Yakıtına Harmanlanan Ürün" kısmından sonra gelmek üzere "Denizcilik Yakıtlarıyla Harmanlanan Ürün" bölümü eklendi.


Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240405-13.htm adresinden, EPDK Kararına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240405-19.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.