GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Denetim Tebliğlerine İlişkin Düzenlemeler Hk.

Denetim Tebliğlerine İlişkin Düzenlemeler Hk.

14.01.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile:
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “8708.21.10.00.00” GTİP numaralı maddede yer alan “Diğerleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı GTİP numaralı maddeden sonra gelmek üzere “8708.21.90.00.00” eklenmiştir.
Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “6201.12.10.00.14” ibaresi “6201.30.10.00.14” olarak, “6201.13.90.00.13” ibaresi “6201.40.90.00.13” olarak, “6201.92.00.00.18” ibaresi “6201.30.10.00.19” olarak değiştirilmiştir. “6206.40.00.00.12” ve “6206.40.00.00.13” GTİP numaralı maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. “6206.40.00.00.11” GTİP numaralı madde “6206.40.00.00.00” olarak değiştirilmiştir. Söz konusu aynı eke “9404.90.90.00.00” GTİP numaralı maddeden sonra gelmek üzere “6201.30.90.00.19” GTİP numaralı madde eklenmiştir.
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “7225.30.90.00.00” GTİP numaralı madde “7225.30.90.00.11” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı GTİP numaralı maddeden sonra “7225.30.90.00.19” gelmek üzere eklenmiştir.
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “3822.00.00.90.19” ibaresi “3822.90.00.00.19” olarak değiştirilmiştir.
Mezkûr Tebliğler ile, 30.12.2021 tarihli (1. Mükerrer) Resmî Gazete ile yayımlanan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklilerin ithalat denetim denetimi ve standartlara uygunluk tebliğlerine uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-9.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-8.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-6.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-7.htm  adresleri üzerinden erişim sağlanmaktadır.