GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Brezilya/Pet Film Anti-Damping Önlemi

Brezilya/Pet Film Anti-Damping Önlemi

Bilindiği üzere, Brezilya tarafından ülkemiz menşeli “PET Film” (3920.62.19, 3920.62.91 ve 3920.62.99 GTİP’lerinde yer alan) ithalatına karşı 1 Mart 2012 tarihinden bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında, Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığınca bir nihai gözden geçirme soruşturmasının yürütüldüğü ifade edilmektedir.


Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizden tarafımıza iletilen bir yazı ile bu defa, anılan Bakanlık’tan Brezilya Büyükelçiliğimiz kanalıyla 9 Ekim 2023 tarihinde alınan e-posta ve ekli belgeler iletilmiş olup; 14 Şubat 2024 tarihli Brezilya Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 9 Şubat 2024 tarihli ekte iletilen Sirküler ile anılan Bakanlığın Dış Ticaret Sekreterliği’nin Türkiye'ye yönelik anti-damping önlemini uzatmaksızın incelemeyi sonlandırmaya karar verdiği, söz konusu sirkülerin bir kopyasına https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-5-de-9-de-fevereiro-de-2024-542776562  bağlantısına ulaşılabildiği belirtilmektedir. Bahse konu Sirkülerin ekte ayrıca iletildiği bildirilmektedir.