GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Bitkisel Margarin ve Hayvansal Margarin Standart Tasarıları Hk.

Bitkisel Margarin ve Hayvansal Margarin Standart Tasarıları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve birer örneği ekte iletilen "tst 2812 Bitkisel margarin (sürülebilir yağlar)" ve "tst 5083 Hayvansal margarin" standart tasarıları hakkında Bakanlıklarından görüş beklendiği bildirilmektedir.
Bu çerçevede, bahse konu standart tasarılarına ilişkin varsa görüş ve değerlendirmelerin Bakanlıklarına iletilmek üzere 18/11/2021 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize ( sedaalkan@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.