GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Bazı Boru Bağlantı Parçaları İthalatında Dampinge Karşı Önlem Uygulanacak

Bazı Boru Bağlantı Parçaları İthalatında Dampinge Karşı Önlem Uygulanacak

5 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler ile 7 ülke menşeli boru bağlantı parçaları ile bakırdan ince ve kalın boruların ithalatında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.
Buna göre, Brezilya, Bulgaristan Çin, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli boru bağlantı parçaları ile Yunanistan menşeli rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru ürünlerine yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.


Çin'den ithal edilen 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri” (boru bağlantı parçaları) ürününde ton başına 800 dolar, Brezilya ve Bulgaristan'dan ithal edilenlerde 400 dolar, Endonezya'dan ithal edilenlerde 253-400 dolar, Hindistan'dan ithal edilenlerde 305-400 dolar ve Tayland'dan ithal edilenlerde ise 147-400 dolar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Sirkuler_24_76_555_ 

Yunanistan'dan ithal edilen rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular ürününde "düz olanlar ve diğerleri"nde CIF bedelinin yüzde 5 ve yüzde 9'u oranında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Sirkuler_24_76_555_2

Öte yandan yerli üretici Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ tarafından yapılan ve Baymak Makine Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ticaret AŞ firmalarınca desteklenen başvuruya istinaden Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli 8516.10.80.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı)” ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240405-14.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240405-15.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240405-16.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.