GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerde Kapsam ‘Eşik Değerler’ Yönüyle Daraltıldı

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerde Kapsam ‘Eşik Değerler’ Yönüyle Daraltıldı

6 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete'de yer alan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8313) ile bağımsız denetime yönelik bazı eşik değerler yükseltildi. Eşik değerin yükseltilmesiyle bağımsız denetimin kapsamı da ‘eşik değerler yönünden’ daraltılmış oldu.


Tebliğ kapsamındaki üç eşikten ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi oluyor. Buna göre aktif toplamı şartı 30 milyon liradan 150 milyon liraya, yıllık net satış hasılatı tutarı 40 milyon liradan 300 milyon liraya çıkarıldı. Çalışan sayısı şartı ise 50’den 150’ye çıkarıldı.


Öte yandan tebliğ kapsamına otomatik olarak giren şirket gruplarında da değişiklik yapıldı. EPDK tarafından lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp faaliyet gösteren ve bağımsız denetim yükümlülüğü bulunan şirketler ile Merkez Bankası’nın denetimine tabi ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları KİT’ler ve bağlı ortaklıkları bağımsız denetime tabi hale getirildi.


1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240406-6.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.