GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Arjantin- İhracatçılara Yönelik Getirilen İlave Kısıtlamalar Hk.

Arjantin- İhracatçılara Yönelik Getirilen İlave Kısıtlamalar Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Arjantin Merkez Bankası’nca yayınlanan yönerge ile getirilen değişiklik kapsamında 01.07.2021 tarihi ve sonrasında yüklemesi yapılmış ithalata yönelik olarak yapılacak peşinat ve mal bedeli ödemelerinde 31.10.2021 tarihine kadar, firmalarca anılan tarihler arasında yapılabilecek döviz ödeme limiti 1.000.000 ABD doları tutarından, 250.000 ABD doları tutarına düşürülmesi ve firma başına yabancı döviz cinsinden gerçekleştirilen tüm ödemelerin söz konusu kota kapsamında firma limitinden düşülmesi, daha öncesinde 50.000 ABD doları ve üstü için yapılan ödemelerde Merkez Bankası’ndan izin alınması şartının 10.000 ABD doları ve üstü seviyesine indirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmektedir

Bu kapsamda, Arjantin'de pek çok firmanın belirtilen dönemde kota limitlerini doldurmuş olmaları sebebiyle ithalat ödemelerini yapmakta güçlük çektikleri görüldüğünden ödeme yöntemlerinin ilk etapta 31 Ekim tarihine kadar devre dışı kaldığı belirtilmiştir. Söz konusu uygulamanın 17/12/2021 tarihinde yayımlanan A 7422 sayılı Tebliğ ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığı, Arjantin'e mal sevkiyatında bulunan firmaların ödemelerini eksiksiz ve zamanında alabilmeleri için ithalatçıları ile söz konusu hususu müzakere ederek netleştirmelerinin önem arz ettiği bildirilmiştir.