GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ABD / Dioktil Tereftalat Anti Damping Soruşturması

ABD / Dioktil Tereftalat Anti Damping Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yerli üreticiler tarafından ülkemizin yanı sıra muhtelif ülkeler menşeli Dioktil Tereftalat (Dioctyl Terephthalate) ürünleri ithalatına karşı anti-damping soruşturması açılması için ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (USITC) yapılan başvurulara ilişkin olarak; USITC zarara ilişkin bir ön soruşturma başlatmış olup, soruşturma takviminin de yer aldığı açılış bildirimine https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-04-01/pdf/2024-06791.pdf  adresinden erişilebildiği bildirilmektedir. Söz konusu bildirimin incelenmesinden, mezkûr soruşturmanın ABD Gümrük Tarife Cetveli'ne göre 2917.39.20, 2917.39.70, ve 3812.20.10 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan ürünlere yönelik açıldığı belirtilmektedir.
Bu çerçevede, soruşturmalara taraf olmak ve “Public Service List”te yer almak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmî Gazetesi’nde yayımlandığı 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren 7 gün içinde USITC’ye başvurmaları gerekmektedir. Bununla beraber, soruşturma kapsamında yayımlanacak kamuya açık olmayan veri ve bilgilere (Business Proprietary Information-BPI) sadece tarafları temsil eden yetkilendirilmiş kişiler erişebilmekte olup, “BPI Service List”te yer almak için bu kişilerin de soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmî Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde USITC’ye başvuru yapmaları zorunluluğu bulunmaktadır.
Bununla birlikte, söz konusu bildirimde, 16 Nisan 2024 tarihinde bir konferans düzenleneceği ve buna ilişkin katılım taleplerinin de 12 Nisan 2024 tarihine kadar preliminaryconferences@usitc.gov e-posta adresine iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Anılan soruşturmalara ülkemiz ilgili özel sektörünü temsilen hangi İhracatçı Birliğinin taraf olacağı ve söz konusu Birliğin, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alıp almayacağı hususlarının ivedilikle karara bağlanmasında fayda mütalaa ettiği bildirilmektedir.
Öte yandan, DOC tarafından, dampingin mevcudiyetine yönelik incelemelerin yapılacağı soruşturmaların açılış bildirimi henüz yayımlanmamış olup, söz konusu bildirimlerin yayımlanmasını müteakip ilgili süreçlere dair soruşturma takvimine ilişkin ihracatçı firmalarımızın bilgilendirilmesini teminen Birliklerine ayrıca gerekli malumat verilecek; ayrıca söz konusu soruşturmalara yönelik bir bilgilendirme toplantısı yapılacağı ifade edilmektedir.Anti damping soruşturması kapsamında, ihracatçı firmalarımızın olası bir anti-damping vergisine maruz kalmamasını teminen Bakanlık tarafından hazırlanacak ülkemiz görüşlerinin yazılı ve sözlü olarak ABD makamlarına tevdi edilmesi öngörülmektedir. Açılan soruşturmalar ve süreç Bakanlığımız tarafından dikkatle takip edilmekte olup, ihracatçılarımızla eşgüdüm ve uyum içerisinde sürecin yürütülmesinin planlandığı ifade edilmektedir.