GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

5910 Sayılı Kanun’daki Değişikliklerin Meclis'te Kabul Edilmesi Hk.

5910 Sayılı Kanun’daki Değişikliklerin Meclis'te Kabul Edilmesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığı bildirilmektedir.
Kanun ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanabileceği, İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılmak üzere, FOB ihraç bedelinin on binde üçüne kadar (hizmet sektörlerinde brüt asgari ücretin on katına kadar) kesinti yapılabileceği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, İhracatçı birliklerinin yedek akçelerinde bulunan meblağlar ile TİM nezdinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubunun varlıkları, İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılabileceği ifade edilmektedir.
Aynı yazıda devamla, İhracatçılara yalnızca ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme AŞ'ye gelir, damga, harç, katma değer vergisi, kurumlar vergisi muafiyeti tanınabileceği bildirilmektedir.
Söz konusu Kanun Metnine https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-3876.pdf  adresinden erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.